ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονική Ομάδα

Οι υπηρεσίες και τα προγράμματα μας σχεδιάζονται και υλοποιούνται από επιστημονική ομάδα διαφόρων  ειδικοτήτων με στόχο τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα αλλά και ασφάλεια κατά την εφαρμογή. Όλη η ομάδα βρίσκεται στη διάθεση των μελών μας τόσο για ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων όσο και για γενικότερα θέματα υγείας και ομορφιάς.  Την επιστημονική ομάδα αποτελούν Αισθητικός , Διαιτολόγος και Γυμναστής.